Psycholog Laura Miklaszewska Franasik

Jestem absolwentką psychologii. Posiadam ukończony kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT) 4 - letni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej,

W tym roku rozpoczęłam kolejne studia podyplomowe, tym razem z psychodietetyki.

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Nigdy nie miałam wątpliwości, że psychologia to moja pasja.

Pracowałam z młodzieżą w poradni psychologiczno - pedagogicznej, w szpitalu na oddziale odwykowym i oddziale psychiatrycznym, w punkcie interwencji kryzysowej, schronisku dla kobiet z dziećmi. Na co dzień praktykuję w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, poradni dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz w prywatnym gabinecie.

Pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par, małżeństw oraz rodzin. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń lękowych ( fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, nerwicy), depresyjnych ( choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji endogennej ). Ostatnio interesuję się psychologią jedzenia oraz uzależnieniami behawioralnymi.

Więcej informacji

Psychoterapia oraz pomoc psychologiczna

Udzielam pomocy psychologicznej pacjentom:
 • w stresie
 • w stanach depresyjnych, zaburzeniach emocjonalnych,
 • w kryzysie
 • w żałobie,
 • z problemami z samooceną
 • w stanach lękowych,
 • uzależnionym,
 • współuzależnionym,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • otyłym,
 • mających problemy małżeńskie, wychowawcze,
Oferuję również:
 • terapię indywidualną młodzieży i dorosłych,
 • diagnozy psychologiczną,
 • porady psychologiczne,
 • terapię par, małżeństw, rodzin
Przeprowadzam badania dla:
 • osób mających problemy w funkcjonowaniu psychologicznym,
 • osób mających problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, uczeniem się,
 • osób pragnących poznać swój profil osobowościowy
Szczegółowa oferta