• stresie,
 • depresji,
 • nerwicy,
 • sytuacjach kryzysowych,
 • żałobie
 • zaburzeniach emocjonalnych
 • stanach lękowych
 • problemach związanych z samooceną
 • zaburzeniach odżywiania
 • uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
 • uzależnieniach emocjonalnych
 • uzależnieniach behawioralnych
 • problemach małżeńskich
 • problemach wieku dojrzewania
 • doświadczaniu przemocy
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych

To cykl kilku lub kilkunastu spotkań. Na początku terapeuta rozpoznaje trudności psychologiczne pacjentów, potem wspólnie definiują oczekiwania i cele, które chcą osiągnąć podczas kolejnych sesji. Psychoterapia prowadzona w ten sposób przynosi jedynie wymierne korzyści ponieważ cała uwaga skupia się wyłącznie na pacjencie i jego problemach.

Czas sesji: 50 min.

Terapeuta stara się naprawić relacje między partnerami, którzy chcą jeszcze zawalczyć o związek, mimo trudności. Terapia tego rodzaju przynosi korzyści indywidualne – pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, dążenia, oczekiwania wobec partnera – jak i dla pary - poprawia styl komunikowania się, pomaga w w wyjaśnieniu nieporozumień, w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, znalezieniu kompromisu

Czas: 60 min.
 • osobowości
 • sprawności intelektualnej
 • innych funkcji poznawczych ( pamięci, uwagi, percepcji wzrokowej )

To jednorazowe spotkanie pozwalające na uzyskanie przez pacjenta informacji z zakresu wiedzy psychologicznej umożliwiających dokonanie rozwiązania w konkretnej trudnej sytuacji.

Czas: 30-40 min.
humanus badania psychologiczne kielce